Merhaba değerli dostlar. Bu yazıda biraz da metin fonksiyonları üzerinde duralım. Her zamanki gibi buradan pdf formata ulaşabilirsiniz. Metin diğer deyişle string ifadeler üzerinde çeşitli fonksiyonlar mevcuttur. Hemen bunlara bakalım.

||: Sağında ve solunda verilen string ifadeleri birleştirir.

Concat: Yukarıdaki işlemin aynısını yapar.

RPad: Üç parametre alır. İlk parametre sonuna ekleme yapılacak string ifadedir. İkinci parametre kaç karaktere tamamlanacağı ve son parametre ise hangi karakterle doldurulacağıdır. İşlem string ifadenin sağı için yapılır.

LPad: Yukarıdaki işlem string ifadenin sol tarafı için uygulanır.

RTrim: String ifadenin sağında verilen parametreyi çıkartan fonksiyondur.

LTrim: Yukarıdaki işlemi sol taraf için uygular.

Trim: RTrim ve LTrim işlemlerinin birleşmiş halidir. Her iki taraf için uygular.

Lower: String ifadeyi küçük harflerden oluşan yapıya dönüştürür.

Initcap: Kelimenin veya kelimelerin baş harfini büyük harfe çevirir.

Upper: Harfleri büyük harflere çevirir.

Length: Metnin kaç karakterden oluştuğunu belirtir.

Substr: Metnin belli bir bölümünü almamızı sağlar. İlk parametre string ifadeyi belirtir. İkinci parametre kaçıncı karakterden itibaren alınacağını, son parametre ise kaç karakter alınacağını belirtir. Eğer son parametre verilmezse sonuna kadar işlem yapılır.

Instr: Metin içinde yine bir metin veya karakter aramada kullanılır. Arama yapılacak metin, aranılacak metin, başlangıç indisi ve kaç defa yineleme yapılacağı aldığı parametrelerdir.

Chr: Parametre olarak verilen sayının karakter karşılığını verir.

Ascii: Parametre olarak verilen harfin sayı karşılığını verir.

Yukarıdaki fonksiyonlara ait kısa örnekler aşağıda tablo içerisinde verilmiştir.

select ‘bu ‘ || ‘birlestirme ‘ || ‘ ornegi’ as birlestirmesonucu from dual;
select concat(‘merhaba ‘, ‘oracle’) from dual;
select rpad(‘Ocak’, 10, ‘.’), rpad(‘Haziran’, 10, ‘.’) from dual;
select lpad(‘Ocak’, 10, ‘.’), lpad(‘Haziran’, 10, ‘.’) from dual;
select ltrim(lpad(‘Ocak’, 10, ‘.’), ‘.’) from dual;
select rtrim(rpad(‘Ocak’, 10, ‘.’), ‘.’) from dual;
select trim(‘.’ from ‘…Ocak………..’) from dual;
select lower(‘ORACLE’) as kucuk from dual;
select upper(‘oracle’) as buyuk from dual;
select initcap(‘merhaba oracle’) as basHarfler from dual;
select length(‘bu cumle kac karakter’) as uzunluk from dual;
select substr(‘Ankara’, 3, 4) from dual;
select substr(‘Ankara’, 3) from dual;
select instr(‘merhaba oracle’, ‘r’, 1, 2) from dual;
select chr(65) as harf from dual;
select ascii(‘A’) from dual;

Bu fonksiyonların işlemlerimizde bizlere ne kadar kolaylık sağladığı açıkça belli olmaktadır.

Bol Java’ lı günler dileğiyle…

Categories:

2 Responses

  1. elinize sağlık hocam güzel olmuş ama çok iyi bilmeyenler için biraz daha açıklayıcı olabilirdi ve biraz görsellikte eksik kalmış sanki

  2. Evet bu konuda haklısınız, teşekkür ederim. Bundan sonraki yazılarımda bu eleştiriyi dikkate alacağım. İyi çalışmalar….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir