Bu yazıda Spring de bir beanin diğer bir beane nasıl referans gösterildiğine dair bir örnek vermek istiyorum. Diğer örneklerde olduğu gibi öğrenci sınıfı üzerinden gidip, bir öğrenciye başka bir öğrenciyi arkadaş olarak referans göstereceğiz. Hemen kodlara bakalım.

package com.farukbozan.spring;public class Ogrenci {private int numara;
private String ad;
private double ortalama;
private Ogrenci arkadas;public String getAd() {
return ad;
}

public void setAd(String ad) {
this.ad = ad;
}

public int getNumara() {
return numara;
}

public void setNumara(int numara) {
this.numara = numara;
}

public double getOrtalama() {
return ortalama;
}

public void setOrtalama(double ortalama) {
this.ortalama = ortalama;
}

public Ogrenci getArkadas() {
return arkadas;
}

public void setArkadas(Ogrenci arkadas) {
this.arkadas = arkadas;
}

}

Yukarıdaki sınıfta öncekilerden farklı olarak bir arkadaş değeri var. Şimdi xml dosyasındaki değişikliğe dikkat edelim.

Spring Referans

Dikkat edersek arkadas değeri için bu defa value yerine ref kullanıldı; çünkü artık bir başka beane işaret ediyor. Son olarak da main sınıfı.

package com.farukbozan.spring;import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;public class MainSpringDesktop {public static void main(String[] args) {

ClassPathXmlApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(new String[]{“applicationContext.xml”});
Ogrenci ogrenciAli = (Ogrenci)context.getBean(“Ali”, Ogrenci.class);

System.out.println(ogrenciAli.getArkadas().getNumara() + “\t” +
ogrenciAli.getArkadas().getAd() + “\t” +
ogrenciAli.getArkadas().getOrtalama());

}

}

Bol Java’ lı günler dileğiyle…

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir