MySQL ve Solaris ile çalışıyorsanız host tabanlı kullanıcı mantığına alışmanız gerekecek. Yani MySQL e tanttığınız her kullanıcı için aynı zamanda o kullanıcının bağlantı için kullandığı hostu da tanıtmanız gerekecek. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki bu yöntem sadece ekleme yöntemlerinden birisidir. Farklı yöntemlerle de ekleme yapabilirsiniz.

add user ‘java’@’192.168.10.10’;

Yukarıdaki query ile sadece 192.168.10.10 IP sinden java kullanıcı ismi ile gelen bağlantı kabul edilecektir. Eğer aynı kullanıcı adı ile gelen tüm hostları kabul etmek istersek;

add user ‘java’@’%’;

yeterlidir. Kullanıcı tanımından sonra bu kullanıcı MySQL server restart edildikten sonra aktif hale gelmektedir. Eğer hemen aktif hale gelmesini istiyorsak çalıştıracağımız query

flush privileges;

olmalıdır.

Tanımlı kullanıcıya şifre atamanın iki yöntemi var. Bunun için mysql.user tablosu kullanılıyor.

update user set password=’javapass’ where user=’java’ and host=’192.168.10.10′;

update user set password=password(‘javapass’) where user=’java’ and host=’192.168.10.10′;

İki query de aynı şifreyi atamaktadır; ama ilk yöntemde user tablosunda select çalıştırdığınızda şifreyi olduğu gibi yani javapass olarak görürken, ikinci yöntemde değişik karakterler halinde görürsünüz. Yani şifre şifrelenmiştir :D.

Son olarak bir de kullanıcıya tam yetki vermeye bakalım.

grant all privileges to ‘java’@’192.168.10.10’ on *.* with grant option;

Yukarıdaki query ile kullanıcımız tam yetkili hale geldi artık. *.* ifadesi tüm database ve tabloları ifade etmektedir.

Bol Java’ lı günler dileğiyle…

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir