Oracle üzerinde çalışırken view nedeniyle aldığım bu hatanın nedenini net olarak bilemiyorum; fakat çözüm olarak DROP MATERIALIZED VIEW komutunu […]