Bu yazı Java ile 3D oyun yapılmaz, yapılsa da yavaş çalışır, hızlı çalışsa bile beğenilmez, beğenilse […]
Bu yazıda yine bir rotate örneği üzerinde duracağım; fakar bu örnekte bir kaç nokta önemli olduğu […]
Grafiksel çalışmalarda lwjgl aynı zamanda OpenGL kütüphanesinde bulunan bazı çizim metotları ekrana farklı şekilde çıktılar üretir. […]
Bu yazımda oluşturduğum kütüphaneyi de kullanarak örnek bi rotate işlemi yapacağım. Ayrıca bu örnekte önemli bir  […]