Bu yazımda daha eli yüzü düzgün bir session bean örneği anlatmaya çalışacağım. Öncelikle EJB(Enterprise Java Beans)’ […]