Eclipse üzerinden GitHub üzerindeki alana projemi push etmek isterken eclipse egit not authorized hatası alıyordum ve dolayısıyla […]
Oracle üzerinde çalışırken view nedeniyle aldığım bu hatanın nedenini net olarak bilemiyorum; fakat çözüm olarak DROP MATERIALIZED VIEW komutunu […]