Method Injection
Java , Spring Framework / 29 Ocak 2016

Merhaba değerli Java dostları, Bugünkü yazımda bir tasarım yöntemi olan aynı zamanda, özellikle Spring olmak üzere, çeşitli frameworklerde kullanılan bir yönteme değinmek istiyorum. Yöntemimizin adı method injection, tam Türkçe’ ye çeviremesek de diğer adıyla metot bağımlılığını enjekte etmek 🙂 . Method injection çıkış noktası, uygulama boyunca scope değeri farklı olan bean örneklerinin birbirine ihtiyaç duyması. Yine method injection için temel nokta, singleton yani tekil bir nesnenin kendi içerisinde prototype yani devamlı yeni nesneye ihtiyaç duyması. Singleton nesne sadece bir defa new ile oluşturulup, tüm uygulama boyunca kullanılacağı için prototype nesnenin devamlı new edilme imkanı ortadan kalkıyor. Spring ile method injection çok basit bir şekilde yapılıyor. Klasik bean tanımlamalarımıza ek olarak lookup-method ekliyoruz ve method injection gerçekleşmiş oluyor. Önce sınıflarımıza bakalım. package anajavatica.spring.methodinjection; Paylas    

Spring AnnotationConfigApplicationContext has not been refreshed yet
Java , Spring Framework / 26 Ocak 2016

Merhaba değerli Java dostları, Spring ile çalışırken malumunuz üzere XML ve annotation tabanlı çalışabiliyoruz. Annotation tabanlı çalışırken getBean() metodu veya türevi bir metot ile bean örneği almaya çalışırken yukarıdaki gibi AnnotationConfigApplicationContext has not been refreshed yet hatası alırsanız, öncelikle bean register edilip edilmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer register işlemi tamam ise daha sonra refresh işleminin çağrılması gerekiyor. Bu son adım sorununuzu çözecektir. Paylas    

PrimeFaces Render Problemi
Java , JSF / 18 Ocak 2016

Merhabalar değerli Java dostları, JSF(JavaServer Faces) ile çalışırken ihtiyacınız olan UI kütüphaneleri içerisinde PrimeFaces mutlaka vardır. Yalnız PrimeFaces componentlerini kullanırken eğer çıktı yani görünüm olarak düz HTML görüyorsanız head kısımına eklemeniz gereken bir ifade var demektir. İhtiyacınız olan script ifadesi ise; Paylas    

Java JAXP SAX
XML / 07 Ocak 2016

Java API for XML Processing SAX ile ilgili yazımın pdf formatına buradan ulaşabilirsiniz. Paylas