Eclipse Mars
IDE - Server , Java / 27 Haziran 2015

Merhaba değerli Java dostları, Takip ediyorsanız malumunuz üzere eclipse mars sürümü çıkmış bulunmakta. Eğer hali hazırda daha önceki eclipse sürümlerini kullanıyorsanız(luna vb) upgrade yöntemi ile eclipse mars sürümüne geçebilirsiniz. Eclipse mars sürümüne geçmek için yapmanız gereken http://download.eclipse.org/eclipse/updates/4.5 Paylas    

Chain of Responsibility Design Pattern
Tasarım Süreç & Modelleri / 22 Haziran 2015

Merhabalar değerli Java dostları, Yeni bir design pattern yazısı olan chain of responsibility ile karşınızdayım. Chain of responsibility ile amaç bir isteğin, sistem üzerinde uygun nesne bulunana kadar birden fazla nesne tarafından değerlendirilmesidir. Kullanıcı için tek bir interface vardır veya en azından bu şekilde olmalıdır. Böylece chain of responsibility ile kullanıcı arka planda gerçekleşen iletim sırasını ve işlemlerini bilmemektedir. Java ile çok kullanılan exception handling sistemi buna bir örnek olarak gösterilebilir. Hata uygun catch bloğuna düşene kadar başka bir catch bloğuna iletilir. Ayrıca içecek otomatını da örnek olarak düşünebiliriz. Atılan paranın ne kadar oluğunu anlamak için ardışık iletim yapılabilir. Chain of responsibility ile ilgili örneğe geçmeden önce bizim örneğimizde arabamızı servise ileteceğiz ve arka tarafı ile ilgilenmeyeceğiz. Bizim için servis işlemleri halledilecektir. package designpattern.chain;public class Car { Paylas    

Bridge Design Pattern
Tasarım Süreç & Modelleri / 15 Haziran 2015

Yepyeni bir tasarım şablonumuz daha var artık: Bridge design pattern. Her design pattern öğesinde olduğu gibi bridge design pattern için de temel amaç soyutlama yöntemi ile mimariler arasında esnek bağ sağlamaktır. En temel prensibimiz, yazılımın geliştirmeye ve genişletmeye açık; ama değişikliğe kapalı olmasıdır. Bridge design pattern’ in kilit noktası soyutlama sınıfları ile gerçekleyen sınıfların ayrı hiyerarşik yapıda olmasıdır. Her iki hiyerarşik yapıda bir üst sınıf vardır ve bu üst sınıflar birbirinden haberdardır. Dolayısıyla detaylar saklanmış olunur. İsterseniz hemen bridge design pattern ile ilgili örneğimize geçelim. Paylas    

Proxy Design Pattern 3
Tasarım Süreç & Modelleri / 12 Haziran 2015

Proxy design pattern ile ilgili üçüncü yazımla karşınızdayım değerli Java dostları. İlk yazımda konuya giriş yapmış, ikinci yazımda ise bir alt tür olan protection proxy design pattern konularına değinmeye çalışmıştım. Bugün ise bir başka proxy design pattern türü olan remote proxy design pattern ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle vereceğim örneğin Java’ nın en popüler konularından birisi olan RMI üzerinden olduğunu vurgulamak istiyorum. Nedenini örnek koddan sonra anlatmaya çalışacağım. package designpattern.proxy.remote;import java.rmi.Remote; import java.rmi.RemoteException; Paylas    

Java 8 Interface Default Method
Java , Java 8 / 05 Haziran 2015

Java 8′ in getirdiği yeniliklerden birisi de interface içerisindeki bir metoda default gövde tanımlayabilmektir. Java 8′ den önce interface içerisindeki tüm metotlar sınıflar tarafından override edilmek zorundaydı. Java 8 interface default method kavramının getirdiği bir kolaylık da interface default tanımlı metot eklenmesinden sonra implemente eden sınıfların tekrar compile edilmesinde hata alınmasının önüne geçilmiş olunur. İsterseniz basit bir örnek verelim. package designpattern.defaultinterface;import java.util.Date; Paylas    

Proxy Design Pattern 2
Tasarım Süreç & Modelleri / 04 Haziran 2015

Bir önceki yazımda proxy design pattern için giriş bilgilerini vermiştim değerli Java dostları. Bu yazımda ise proxy design pattern türlerinden birisi olan protection design pattern ile ilgili bilgi ve örnek vermek istiyorum. Protection proxy design pattern, kritik objelere veya kaynaklara olan direkt erişimi ve kontrolleri sağlamak için kullanılır. İsterseniz örneğimize geçelim. package designpattern.proxy.protection;public interface IPayable { Paylas    

Proxy Design Pattern
Tasarım Süreç & Modelleri / 02 Haziran 2015

Bugünkü konumuz proxy design pattern, değerli Java dostları. Her şablonda olduğu gibi proxy design pattern için de önce kelime anlamına bakıyoruz. Bildiğiniz veya bakacağınız gibi proxy vekil anlamına gelmektedir. Aslında biraz bize ipucu vermiş oluyor. Proxy design pattern sistem kaynaklarını daha verimli kullanmak adına kullanılır. Yani oluşturulmaları zaman alıcı veya kaynak tüketen objeler için proxy objeler kullanılır. Proxy ile orijinal nesne aynı arayüzlere sahiptir. Böylece proxy nesne gerçek nesneymiş gibi davranır ve son kullanıcı bu aradaki farkı göremez. Ayrıca proxy design pattern kullanmanın bir diğer amacı da kritik kaynaklara olan doğrudan erişimi sınırlandırmaktır. Proxy design pattern için 3-4 yazılık bir seri düşünüyorum. Bundan dolayı şimdilik olayın teorik kısmına değiniyorum. Paylas    

Composite Design Pattern
Tasarım Süreç & Modelleri / 01 Haziran 2015

Merhaba Java dostları, Bugünkü yazımda composite design pattern üzerinde durmak istiyorum. Composite design pattern, aslında bir sistem ve bileşenleri arasındaki hiyerarşik durum problemine çözüm olarak gelmektedir. Kütüphaneyi kullanan kullanıcı açısından bakarsak sistemin parçaları arasında fark yoktur. Bu durum aslında bize interface veya abstract yapı kullanmamız gerektiğini vurgular. Composite design pattern bize bir ağaç yapısı sunar. Dolayısıyla rekürsif bir yapında  söz edebiliriz. Composite design pattern için bilmemiz gereken iki temel tanım vardır. Bunlar; Paylas