LWJGL GL_DEPTH_TEST
3D , Java / 26 Eylül 2010

LWJGL üzerinde çalışırken bazı rotate işlemlerinde birşeyler ters gittiğini anladım. Mesela en basidinden 4 duvarı döndürürken bir duvar görünmüyordu. Problemin GL_DEPTH_TEST olduğunu sonradan anladım. Örnek kod üzerinde görüleceği gibi GL_DEPTH_TEST ile bir görüntünün arkasında kalan başka bir görüntü çizilmiyor. Dolayısıyla çakışmalar engelleniyor. Örnek kod üzerinde GL_DEPTH_TEST değerini kaldırarak iki ayrı şekilde çalıştırdığınızda farkı siz de göreceksiniz. Önce koordinatların olduğu sınıf. package com.farukbozan.graphic;import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRPoint3D;public class Coordinates { Paylas    

Java 3D Engine JMonkeyEngine
3D , Java / 25 Eylül 2010

Bu yazı Java ile 3D oyun yapılmaz, yapılsa da yavaş çalışır, hızlı çalışsa bile beğenilmez, beğenilse bile devamı gelmez, devamı gelse bile… gibi bahaneler üretenlere bir yol göstersin. Üzerinde bayadır yoğunlaşılan bu proje jMonkeyEngine olarak adlandırılmış. OpenGL tabanlı bir 3D motoru. JMoneyEngine sitesine göz atacak olursanız ne tür başarılı uygulamalar ortaya çıkabileceği görülmektedir. Paylas    

LWJGL Random Rotate
3D , Java / 06 Eylül 2010

Bu yazıda yine bir rotate örneği üzerinde duracağım; fakar bu örnekte bir kaç nokta önemli olduğu için yeni bir rotate örneği yazmaya ihtiyaç duydum. Örneğimizde kutu olarak da düşünebileceğimiz bir dikdörtgenler prizmasını random bir nokta etrafında rotate edeceğiz. Şimdi kodlara bakalım. package com.farukbozan.grafik;import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRPoint3D;public class Coordinates { Paylas    

LWJGL Çizim Modları
3D , Java / 03 Eylül 2010

Grafiksel çalışmalarda lwjgl aynı zamanda OpenGL kütüphanesinde bulunan bazı çizim metotları ekrana farklı şekilde çıktılar üretir. Bu yazıda bu modlar ve nasıl bir çıktı ürettikleri üzerinde durmaya çalışacağım. Çizim Modu Çizim Mantığı GL_POINTS Verilen koordinatlara nokta halinde çizimler yapar. GL_LINES Verilen koordinatları ikişer noktalar halinde gruplayıp bunlara doğru çizer. Yalnız bu doğrular birleşmez. GL_LINE_STRIP Yukarıdan farklı olarak doğruları birleştirir. GL_LINE_LOOP Doğruları birleştirdikten sonra son nokta ile ilk noktayı da birleştirir. Böylece kapalı bir çizim oluşur. GL_TRIANGLES Verilen noktalar üçerli gruplandırırak üçgen çizimleri yapar. GL_TRIANGLE_STRIP Üçgenleri yine üçerli gruplar. Her gruptan sonraki grupta kendinden önceki gruptaki son 2 nokta kullanılır. Böylece üçgenlerden oluşan çokgen elde edilir. GL_TRIANGLE_FAN Başlangıç noktası sabit kalacak şekilde tek noktadan üçgen çizimleri yapılır. Her adımda bir nokta değişimi yapılır. GL_QUADS Noktalar dörderli gruplandırılır ve ayrık dörtgenler elde edilir. GL_QUAD_STRIP Öncekinden farklı olarak bu dörtgenler birleştirilir. GL_POLYGON Verilen noktalar arasında konveks yani içbükey çokgen çizimi yapılır. Dikkat edilmesi gereken nokta son nokta ile ondan bir önceki noktanın çizim sıralarının farklı olması. Örnek olarak 4. nokta 3. noktadan önce çizilir. Paylas    

LWJGL Rotate Örnek
3D , Java / 22 Ağustos 2010

Bu yazımda oluşturduğum kütüphaneyi de kullanarak örnek bi rotate işlemi yapacağım. Ayrıca bu örnekte önemli bir  nokta da ekrana çıktı olarak verilen çemberin merkez noktasının ve yarıçap değerinin isteğe göre kod ile oluşturabilmesidir. Şimdi örnek koda bakalım. package com.farukbozan.grafik;import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRGraphic; import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRPoint3D; import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRUtility; import org.lwjgl.Sys; import org.lwjgl.opengl.Display; import org.lwjgl.opengl.GL11;public class MainGrafik { Paylas    

LWJGL Rotate İşlemi
3D , Java / 21 Ağustos 2010

Bu yazıda basit bir rotate işleminin temel adımlarını göstermeye çalışacağım. Rotate işlemi görüntünün belli bir nokta etrafında yine belli bir açı ile döndürülmesidir. Lwjgl ile bu işlemi basit ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek koda geçmeden önce eğer uygulamayı çalıştırmak isterseniz, üzerinde yeni yeni ilerlemeye başladığım JFR kütüphanesini indirip import etmeniz gerekecektir. Şimdi koda göz atalım. package com.farukbozan.grafik;import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRGraphic; import com.farukbozan.jfr.opengl.JFRUtility; import org.lwjgl.Sys; import org.lwjgl.opengl.Display; import org.lwjgl.opengl.GL11;public class MainGrafik { Paylas    

LWJGL Görüntü Döngüsü
3D , Java / 14 Ağustos 2010

Lwjgl ile çalışırken eğer görüntünün devamlılığını sağlayan bir döngü kullanmazsanız, verdiğiniz komutlara göre çıktı verilir ve sonra uygulama sonlandırılır. Bu konuda bana yardımcı olan Mert Türkal’ a teşekkür ederim. Şimdi aşağıda verdiğim örnek koda bakalım ve bu kod üzerinden birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. package com.farukbozan.grafik;import org.lwjgl.Sys; import org.lwjgl.opengl.Display; import org.lwjgl.opengl.DisplayMode; import org.lwjgl.opengl.GL11;public class MainGrafik { Paylas    

LWJGL java.lang.UnsatisfiedLinkError: no lwjgl in java.library.path Hatası
3D , Java / 13 Ağustos 2010

LWJGL ile çalışırken java.lang.UnsatisfiedLinkError: no lwjgl in java.library.path hatasını alırsanız tek yapmanız gereken siteden indirdiğiniz dosyalar içerisinde bulunan dll dosyalarını jdk kurulum klasöründeki bin klasörü içerisine kopyalamanız. Daha sonra 3D ortamına dalabilirsiniz :D. Paylas    

LWJGL Ekran Modları
3D , Java / 12 Ağustos 2010

3D uygulamalar üzerinde çalışırken mevcut ekran modlarını elde etmeniz gerekirse çok basit birkaç satır kod ile işinizi halledebilirsiniz. DisplayMode[] ekranModlari = Display.getAvailableDisplayModes(); Paylas    

Java 3D Kütüphanesi
3D , Java / 21 Temmuz 2010

Arta kalan vakitlerimde ilgilenmeye çalıştığım 3D uygulamalarla ilgili tekrar bir başlangıç girişiminde bulunmak istedim 😀 ve araştırmalarım sonucunda sanırım gayet memnun kalacağım bir kütüphane buldum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Buradan kütüphaneye ulaşabilirsiniz. Paylas