OpenJDK Project Valhalla
Java , OpenJDK / 18 Mart 2019

Merhaba değerli Java dostaları, Bu ve bundan sonraki birkaç yazımda OpenJDK ile beraber tanııtılan ve ilerleyen JDK sürümlerinde canlıya alınacak olan özelliklere ve projelere fazla detaya girmeden fikir edinecek kadar değinmek istiyorum. İlk projemiz Valhalla. Valhalla projesi 2014 tarihinden itibaren geliştirilen ve JDK 10+ sürümleri için planlanan bir özellik. Malumunuz Java’ da genel anlamıyla iki tip vardır. Birisi primitive tipler, diğeri ise reference tipler. Reference tipleri direkt olarak obje olarak düşünebiliriz. Hafıza yönetimi sırasında erişim ve performans farkı işleyiş farklarından kaynaklanmaktadır. Valhalla ile beraber hayatımıza value type kavramı giriyor. Ne olduğunu direkt yetkili ağızların ifadesi ile yazıyorum. “Codes like class, works like an int” Paylas