Java MySQL Memory Usage
Java , JDBC , MySQL / 11 Mart 2012

Java ile MySQL uygulamaları yazarken eğer fazla memory tüketimi dikkatinizi çektiyse şu iki metodu kullanmayı unutmayın. ResultSet.close() Paylas    

Java JDBC Veri Tipleri
Java , JDBC / 28 Eylül 2010

Veri tipleri yazılım sanatının vazgeçilmez parçalarından biridir. Gerek veritabanı yönetim sistemleri gerekse de yazılım dilleri mutlaka bunları kullanırlar. Yalnız veritabanı tipleri ile dil tipleri mantıksal olarak birbirilerine benzeseler de kod yazımı olarak farklı durum sergilerler. Bunun için karşılıklı tip dönüşümü gerekir. Hibernate gibi ORM frameworku kullananlarımız ya da kendi tablo – sınıf eşleştirmelerini oluşturanlarımızı bilir; en basitinden varchar veri tipinin karşılığı Java’ da nedir? Cevap oldukça basit aslında, String. Yine de ben bu yazıda DBMS – Java veri tipleri karşılıklarının tablosunu vermek istiyorum. DBMS Java CHAR String VARCHAR String LONGVARCHAR String NUMREIC java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal BIT Boolean TINYINT Byte SMALLINT Short INTEGER Integer BIGINT Long REAL float FLOAT float DOUBLE double BINARY Byte[] VARBINARY Byte[] LONGVARBINARY Byte[] BLOB java.sql.Blob CLOB java.sql.Clob ARRAY java.sql.Array STRUCT java.sql.Struct REF java.sql.Ref DATALINK java.sql.Types DATE java.sql.Date TIME java.sql.Time TIMESTAMP java.sql.Timestamp Paylas