Hibernate No Persistence Provider for EntityManager Hatası
Hibernate , Java / 20 Nisan 2020

Merhaba değerli Java dostları, Bu yazımda kısa bir hataya ve çözümüne değinmek istiyorum. Başlıkta yer aldığı gibi hibernate ile çalışırken No Persistence Provider for EntityManager hatası alırsanız kodunuzda bir persistence provide tanımı olmadığını anlamamız gerekiyor. persistence.xml dosyası eksik olabileceği gibi kodsal konfigürasyonda da problem olabilir. Çözümü için önce gerekli jar dosyalarını maven üzerinden indirelim. Paylas    

Hibernate Join NotFound
Hibernate , Java / 23 Aralık 2016

Merhaba değerli Java dostları, bu yazımda kısaca hibernate join notfound olayına değinmek istiyorum. Malumunuz istenmeyen bir durum olsa da join kurduğunuz tabloda karşılık verisi olmayan kayıtlar olabilir. Böyle durumlarda hata almak yerine birşey olmamış gibi davranmak istiyorsak yapmamız gereken aşağıdaki annotation eklemek.   Paylas    

Hibernate Dialect
Hibernate , Java / 08 Ekim 2010

Daha önceki Hibernate yazılarımda değindiğim gibi, Hibernate kendine özgü SQL ile veritabanına ait SQL arasında bir dönüşüm yapar. Bu dönüşümü dialect kavramı üzerinden sağlar. Bu yazıda bir tablo halinde mevcut dialect listesine bakacağız. DB2 org.hibernate.dialect.DB2Dialect DB2 AS/400 org.hibernate.dialect.DB2400Dialect DB2 OS390 org.hibernate.dialect.DB2390Dialect PostgreSQL org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect MySQL org.hibernate.dialect.MySQLDialect MySQL with InnoDB org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect MySQL with MyISAM org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect Oracle(Genel) org.hibernate.dialect.OracleDialect Oracle 9i org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect Oracle 10g org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect Sybase org.hibernate.dialect.SybaseDialect Sybase Anywhere org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect Microsoft SQL Server org.hibernate.dialect.SQLServerDialect SAP DB org.hibernate.dialect.SAPDBDialect Informix org.hibernate.dialect.InformixDialect HypersonicSQL org.hibernate.dialect.HSQLDialect Ingres org.hibernate.dialect.IngresDialect Progress org.hibernate.dialect.ProgressDialect Mckoi SQL org.hibernate.dialect.MckoiDialect Interbase org.hibernate.dialect.InterbaseDialect Pointbase org.hibernate.dialect.PointbaseDialect FrontBase org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect Firebird org.hibernate.dialect.FirebirdDialect Paylas    

Hibernate Transaction Properties
Hibernate , Java / 07 Ekim 2010

Hibernate ile ilgili özellik listemize devam edelim. hibernate.transaction.factory_class TransactionFactory örneği adı. jta.UserTransaction Uygulama sunucusundan UserTransaction örneği almak için kullanılacak JNDI ismi. hibernate.transaction.manager_lookup_class TransactionManagerLookup örneği adı. hibernate.transaction.flush_before_completion Değer true olduğu takdirde transaction son kısmında, flush işlemi oturum tarafından gerçekleştirilir. hibernate.transaction.auto_close_session Değer true olursa transaction bitiminden sonra oturum kapatılır. Kaynak: Hibernate Reference Documentation Paylas    

Hibernate Cache Properties
Hibernate , Java / 06 Ekim 2010

Önceki yazının bitimine bu yazıyı ekleyelim 😀 :D. hibernate.cache.provider_class CacheProvider sınıf adı. hibernate.cache.use_minimal_parts Cache işlemlerini optimize eden özellik. hibernate.cache.use_query_cache Query cache işlemini aktif eder. hibernate.cache.use_second_level_cache Second cache olarak belirtilen özelliğin pasif edilmesini sağlar. hibernate.cache.query_cache_factory QueryCache arayüzünü uyguluyan bir sınıf adı. hibernate.cache.region_prefix Ön ek değeri hibernate.cache.use_structured_entries Verilerin daha okunabilir formatta saklanmasını sağlar. Kaynak: Hibernate Reference Documentation Paylas    

Hibernate JDBC Connection Properties
Hibernate , Java / 05 Ekim 2010

Bir önceki yazının devamı niteliğinde olan bu yazıda da yine bazı özellikler ve değerlerine bakacağız. Hemen tablomuza geçelim. hibernate.jdbc.fetch_size JDBC fetch değerini atayan, sıfırdan farklı bir değer. hibernate.jdbc.batch_size JDBC batch değerini atayan, sıfırdan farklı bir değer. hibernate.jdbc.batch_versioned_date Varsayılan değeri false. True yapılması önerilir. hibernate.jdbc.factory_class Çoğu uygulamada kullanılmayan bir özellik. hibernate.jdbc.use_scrollable_resultset Scrollable, yani üzerinde ileri geri ilerlenebilen, resultset örneği için değer atayan özellik. hibernate.jdbc.use_streams_for_binary Yazma ve okuma işlemleri için stream kullanılmasını ayarlar. hibernate.jdbc.use_get_generated_keys Ekleme işlemlerinden sonra üretilen key değerlerini alma özelliği. hibernate.connection.provider_class JDBC bağlantısı sağlayıcısının sınıf adı özelliği. hibernate.connection.isolation JDBC izole değerini ayarlar. Bazı veritabanları desteklemeyebilir. hibernate.connection.autocommit Otomatik commit seçeneği. Genellikle false olması istenir. hibernate.connection.release_mode Bağlantının Hibernate tarafından ne zaman kapatılacağını belirleyen özellik. hibernate.connection.propertyName Verilen propertyName değerini işler. hibernate.jndi.propertyName Verilen propertyName değerini işler. Paylas    

Hibernate Configuration Properties
Hibernate , Java / 04 Ekim 2010

Hibernate ile çalışırken en önemli kısımlardan birisi de genel olarak hibernate.cfg.xml olarak adlandırılan XML dosyasında doğru ve gerekli bağlantı vb. ayarları yapmaktır. Onun için bu yazıda ve birkaç yazıda bu özellikler üzerinde durmaya çalışacağım. Tablolara halinde temel özelliklere ve ne tür değerler atanabileceğine bakalım. hibernate.dialect Veritabanı ile Hibernate arasındaki SQL dönüşümleri için doğru dialect değeri verilmelidir. Örneğin Oracle bağlantısı için bu değer org.hibernate.dialect.OracleDialect olmalıdır. hibernate.show_sql SQL işlemleri sırasında SQL komutlarının çıktı olarak verilip verilmemesini belirler. hibernate.format_sql Yukarıdaki özellikle bağlantılı olarak çıktıların formatlanmasını sağlar. hibernate.default_schema Bağlantı kurulan veritabanı schema ismine göre belirlenir. hibernate.default_catalog Bağlantı kurulan catalog ismine göre belirlenir. hibernate.session_factory_name JNDI ile bağlantılı olarak SessionFactory örneği parametre olarak verilir. hibernate.max_fetch_depth x – 1 outer join işlemlerinde en yüksek derinlik değerini belirler. hibernate.default_batch_fetch_size İlişkilerde varsayılan toplu değer atanır. hibernate.default_entity_mode Session örnekleri için varsayılan entity modlarını ayarlar. hibernate.order_updates Update işlemlerinde primary key değerlerine göre sıralama yapılmasını sağlar. hibernate.generate_statistics Daha iyi bir performans için bilgiler toplanır. hibernate.use_identifier_rollback Nesneler silindiğinde identifier özelliklerin başlangıç değerlerine döndürülmesini sağlar. hibernate.use_sql_comments SQL komutları içerisine yorum satırları eklenir. Paylas    

Hibernate Util
Hibernate , Java / 03 Ekim 2010

Önceki yazıda ORM işlemini gerçekleştirip gerekli Java sınıflarını ve XML dosyalarını oluşturmuştuk. Bu yazıda ise bu sınıf ve XML dosyalarının işlenebilmesi için gerekli olan kod işlemlerine bakacağız. En temel kod bloğu hibernate.cfg.xml, genel olarak böyle adlandırılır, dosyasını alan bunu işleyen ve gerekli ön bilgileri sunan kod bloğudur. İşte bu yazıda bu kod bloğuna göz atacağız. Önce her zaman olduğu gibi örnek kodumuza bakalım. package com.farukbozan.hibernate;import org.hibernate.SessionFactory; import org.hibernate.cfg.Configuration;public class HibernateUtil { Paylas    

NetBeans Hibernate ORM
Hibernate , Java / 02 Ekim 2010

Önceki yazımda NetBeans projesine nasıl Hibernate kütüphanleri ekleneceğine değinmiştim. Bu yazıda ise tablo sınıf eşleştirmelerini NetBeans yardımı ile otomatik bir şekilde yapacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki kullanacağım veritabanı ve tabloları Oracle içerisinde bulunan ve sample schema olarak geçen tablolar. Dolayısıyla eğer Oracle veritabanı kuruluysa kolaylıkla takip edebilirsiniz. Zaten burda önemli olan adımlar. Öncelikle bir hibernate configuration dosyası eklememiz gerekiyor. Bu projeye ait bağlantı ve çeşitli bilgileri içerecek. Bu dosyayı New Hibernate Configuration Wizard ekranından ekliyoruz. Dosyanın üç aşağı beş yukarı görünümü şöyle olacaktır :D. Paylas    

NetBeans Hibernate
Hibernate , Java / 01 Ekim 2010

Bu yazıda var olan bir NetBeans projesine Hibernate kütüphanesinin nasıl eklenebileceğine bakacağız. Hibernate ne olup ne olmadığına ise ilerleyen yazılarda değinmeye çalışacağım. NetBeans ile çalışırken eğer web tabanlı bir uygulama geliştiriyorsanız yeni bir proje oluştururken, size Hibernate’ i eklemek isteyip istemediğiniz sorulacak. Desktop uygulamalarda ise bu sorulmuyor. Desktop bir uyguluma açtığınızda veya daha Hibernate eklemediğiniz bir web projesine nasıl kütüphane ekleneceğine bakalım. Öncelikle projeye sağ tıklayıp Add Library komutunu veriyoruz. Paylas