Access Restriction The Type Is Not Api
Java , Utility / 05 Ekim 2016

Eclipse ile çalışırken projelerinizin herhangi birinde Access Restriction The Type Is Not Api şeklinde bir hata alırsanız yapmanız gereken adımlar. Project properties üzerinden Build Path ekranına gitmek JRE System Library üzerinde edit demek Workspace default seçeneğini seçmek Paylas    

Java Beans
Java , Utility / 13 Kasım 2015

Merhaba değerli Java dostları, Bugün Java Beans hakkında yazmak istedim. Aslında basit bir konu ve doğru kullanılması halinde oldukça pratik bir yöntem. Java beans, bellirli kuralları olan klasik bir sınıftır. Amacı ise çoğu yerde karşılaştığımız gibi tekrar kullanılabilirlik, modüler yapı. Java beans için resmi tanım ise, Görsel araçlarda tekrar kullanılabilecek bileşenler olarak geçmektedir. Java beans için temel iki paketimiz var. Bunlar java.beans ve java.beans.beancontext. Bir Java beans için temel üç bileşen vardır. Bunlar property, event ve method. Property, klasik bildiğimiz sınıfın alanlarına denk gelmektedir. Her property için set ve get metotları tanımlanır. Eğer sadece okunabilir bir alan istiyorsak sadece get metodunu tanımlamamız yeterli. Ayrıca bound property ve constrained property olmak üzere iki çeşit property vardır. Bound property ile bir alanın değeri değiştiğinde PropertyChangeEvent ve PropertyChangeListener aracılığı ile bilgi aktarımı yapılır. Constrained property de ise alana değerleri atarken belli kriterlerimiz vardır. Bu property türü ise VetoableChangeListener ve PropertyVetoException üzerinden ilerler. Paylas    

Java strictfp Keyword
Java , Utility / 30 Ocak 2015

Karşımızda çok nadir belki de hiç kullanmadığımız bir keyword: Java strictfp. Ondalıklı değerler ile çalışırken JVM, kullandığı donanıma, çalıştığı işletim sistemine vb koşullara göre farklı hassasiyetler ile çalışabilir; ama eğer ne olursa olsun aynı standart içerisinde değer almak istiyorsak strictfp anahtarını kullanabiliriz. strictfp; interface, sınıf ve metotlar için kullanılır. Değişkenler için kullanılamaz. Kısa bir örnek. package com.farukbozan.jfr.util;public class StrictFP {public strictfp float strictCalculate(float var1, float var2) { return var1 * var2; }public strictfp float calculate(float var1, float var2) { return var1 * var2; } Paylas    

Java CRC İşlemi
Java , Utility / 27 Eylül 2013

Çalışmalarım sırasında Java kütüphaneleri içerisinde CRC32 sınıfına denk geldim. Biraz araştırınca hiç de yabancı olmadığımız bir işlemle ilgili olduğunu fark ettim. Gündelik hayatta özellikel WinRar, Winzip türü arşiv programlarında bu tür uyarılarla sık sık karşılaşıyoruz. Olayın kaynağı veri tutarsızlığı, yani gönderilen veri ile alınan verinin uyuşmaması. CRC işleminde gönderilecek veriye belli bir algoritmaya dayalı olarak belirlenen değer ekleniyor. Karşı tarafta ise bu işlem tersleniyor ve ilk değerler elde edilmeye çalışılıyor. Sonucun aynı, tutarlı çıkması gerekiyor. Aksi takdirde verinin bozulduğu, değiştiği gibi bir durum kolaylıkla tespit edilebiliyor. Java kodunda ise bu işlem java.util.zip paketi altındaki CRC32 sınıfı ile yapılmaktadır. Zaten az metodu olan bu sınıfta byte dizine bir değer eklenip sonra bu değer elde edilebilmektedir. CRC32 sınıfının API dökümanına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/zip/CRC32.html Paylas    

Java Failed To Load Main Class Manifest Attribute Hatası
Java , Utility / 27 Eylül 2010

Java ile uygulamanızı yaptıktan sonra büyük bir keyifle JAR dosyası haline getirdikten sonra, geriye yaslanıp JAR dosyasına çift tıklayıp form beklerken birden o korkunç sesle 😀 karşılaştığınız oldu mu? Muhtemelen olmuştur. Bir de hoparlörün sesi oldukça açıksa dannnn diye yankı yapan bir ses ve ardından bir hata ekranı ne kadar sıkıcı olmalı. Eğer hata aşağıdaki gibiyse, Paylas    

Java Runtime RunFinalize
Java , Utility / 20 Eylül 2010

Sistemden kaldırılmak üzere olan; fakat henüz finalize metotları çağrılmamış olan nesnelerin finalize metotlarını çalıştırmak için kullanılan komut aşağıdaki gibidir. Runtime.getRuntime().runFinalization() Paylas    

Java Runtime Total Memory
Java , Utility / 19 Eylül 2010

JVM için ayrılan toplam bellek miktarını byte biriminde ve long tipinde almak için kodumuz şöyle olmalı; Runtime.getRuntime().totalMemory() Paylas    

Java Runtime Max Memory
Java , Utility / 18 Eylül 2010

Java ile çalışırken JVM için ayrılan max bellek değerini byte cinsinden ve long tipinde öğrenmek için Runtime.getRuntime().maxMemory() Paylas    

Java Runtime Dynamic Library Load
Java , Utility / 17 Eylül 2010

Java ile dinamik kütüphaneler, diğer bir deyişle dll vb dosyalar yüklemek istiyorsanız aşağıdaki satır işinizi görecektir. Runtime.getRuntime().load(String fileName) Paylas    

Java Runtime Free Memory
Java , Utility / 16 Eylül 2010

JVM için ayrılmış bellekte ne kadar boş alan olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki kodu kulanabilirsiniz. Long tipinde ve birim olarak da byte olarak değer döndüren bu kod aşağıdaki gibidir; Runtime.getRuntime().freeMemory() Paylas