Eclipse Plugin Uninstall
IDE - Server , Java / 23 Aralık 2014

Eclipse ortamına yüklediğiniz pluginleri çok basit bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Help > About Eclipse > Installation Details yolunu takip ederek kurulu plugin listesini elde edin ve daha sonra istediğiniz plugini kaldırın. Kaldırma işlemi sonrası restart etmeniz sizin yararınıza 😀 . Paylas    

Design Pattern Classification – Tasarım Kalıpları Sınıflandırılması
Tasarım Süreç & Modelleri / 03 Aralık 2014

Tasarım kalıplarını kendi içinde dört ana sınıfa bölebiliriz. Creatinoal : Bu sınıftaki tasarım kalıpları, objelerin nasıl oluşturulacağına dair yöntemleri içeren kalıplardır. Structural : Yapısal kalıplardır. Objelerin organizasyonu ile ilgilidir. Inheritance, composition gibi… Behavioral : Objelerin birbirileri ile olan ilişkileri ve davranışları üzerine geliştirilmiş kalıplardır. Concurrency : Bu sınıf bazı dökümanlarda ayrı bir sınıf olarak ele alınmaz. Amacı objeler üzerinden thread-safe mekanizmasını oluşturabilmektir. Paylas    

Design Methods – Tasarım Yöntemleri
Tasarım Süreç & Modelleri / 02 Aralık 2014

Yazılım sanatı ile uğraşanlar ister istemez bazı tasarım yöntemleri uygularlar. Kimileri bunun farkında olarak kimileri ise farkında olmadan kullanırlar. Bu yazımda bazı yöntemlere değinmek istiyorum. Belki de çoğu hatta tamamı tanıdık gelecektir. Composition(Kompozisyon) : Objelerin birbirilerini kullanarak oluşan yapıdır. Bir obje bazı işlemlerini yapabilmek için başka bir obje örneğine ihtiyaç duyar. Inheritance(Kalıtım) : Bir objenin başka bir objeden türeyerek onun özellik ve metotlarını devralmasıdır. Güzel bir kullanım tekniği olmakla beraber aşırı kullanımı mimariyi birbirine aşırı bağımlı hale getirebilir. Interface(Arayüz) : Kütüphanede bazı yapıların belli bir kurallar bütününe sahip olması ve arka planda yapılan işlerin ön taraftan bağımsız tutulması gerekebilir. İşte interface tam da buna uygun yapıdır. Delegation(Delegasyon) : Bir objeden çağrılan metodun kendi içerisinde bu işi başka bir objeyi çağırarak yapması olarak tanımlanabilir. Bazı design pattern örnekleri bu yönteme uygundur. Parematrized(Parametrik) : Özellike Java’ da collection yapısı buna uygundur. Obje tipinin dinamik olabilmesidir. Paylas