Grafiksel çalışmalarda lwjgl aynı zamanda OpenGL kütüphanesinde bulunan bazı çizim metotları ekrana farklı şekilde çıktılar üretir. Bu yazıda bu modlar ve nasıl bir çıktı ürettikleri üzerinde durmaya çalışacağım.

Çizim Modu Çizim Mantığı
GL_POINTS Verilen koordinatlara nokta halinde çizimler yapar.
GL_LINES Verilen koordinatları ikişer noktalar halinde gruplayıp bunlara doğru çizer. Yalnız bu doğrular birleşmez.
GL_LINE_STRIP Yukarıdan farklı olarak doğruları birleştirir.
GL_LINE_LOOP Doğruları birleştirdikten sonra son nokta ile ilk noktayı da birleştirir. Böylece kapalı bir çizim oluşur.
GL_TRIANGLES Verilen noktalar üçerli gruplandırırak üçgen çizimleri yapar.
GL_TRIANGLE_STRIP Üçgenleri yine üçerli gruplar. Her gruptan sonraki grupta kendinden önceki gruptaki son 2 nokta kullanılır. Böylece üçgenlerden oluşan çokgen elde edilir.
GL_TRIANGLE_FAN Başlangıç noktası sabit kalacak şekilde tek noktadan üçgen çizimleri yapılır. Her adımda bir nokta değişimi yapılır.
GL_QUADS Noktalar dörderli gruplandırılır ve ayrık dörtgenler elde edilir.
GL_QUAD_STRIP Öncekinden farklı olarak bu dörtgenler birleştirilir.
GL_POLYGON Verilen noktalar arasında konveks yani içbükey çokgen çizimi yapılır. Dikkat edilmesi gereken nokta son nokta ile ondan bir önceki noktanın çizim sıralarının farklı olması. Örnek olarak 4. nokta 3. noktadan önce çizilir.

Bol Java’ lı günler dileğiyle…

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir