Mercurial kullanırken bazı dosyaların commit edilmesini gereksiz buluyorum kendimce. Örneğin koda ait class, build dosyaları, projeye […]
Eclipse ve Mercurial’ ı beraber kullanabilmek bazı ayarlar ve kurulumlar yapmamız gerekiyor. Öncelikle sisteminizde Mercurial kurulu […]
NetBeans ve Mercurial ikilisi bana göre gayet uyumlular. Mercurial’ ı NetBeans’ te aktif hale getirebilmeniz için […]