java.util paketinin içerisinde bulunan bazı veri yapıları sınıfları işimize oldukça yarıyor. Bunlardan biri de Stack, Türkçe ifadeyle yığın sınıfı. Küçük örnek vermeden önce stack yapısından bahsetmek istiyorum. Bu yapıda veriler alınır ve üst üste konulur. Eleman çekilmek istendiğinde üstteki yani en son gelen eleman ilk olarak çekilir. Dolayısıyla alttan eleman çekilme işlemi yok. Üst üste dizilmiş tabakları düşünürsek, alttakileri alabilmemiz için üsttekileri kaldırmamız gerekir. Biliyorum bazılarımız gereği yok, üstteki tabakları topluca kaldırırım diyecektir; ama bu kadar sorgulamaya gerek yok bence, ben de böyle düşünmedim değil 😀 😀 :D. Aşağıdaki örnekte stack yapısına özel bazı metotları verdim. Kalan diğer metotlar Vector sınıfı ile aynı.

package com.farukbozan.ornekler.stack;import java.util.Stack;public class MainStack {

public static void main(String[] args) {

Stack yigin = new Stack();

yigin.push(1);
yigin.push(2);
yigin.push(3);
System.out.println(yigin.isEmpty());
System.out.println(yigin.peek());
System.out.println(yigin.pop());
System.out.println(yigin.peek());
System.out.println(yigin.search(1));
yigin.clear();
System.out.println(yigin.isEmpty());

}

}

Öncelikle Integer sınıfından örnekleri barındıran bir stack yapısı oluşturduk.  Sırayla 1, 2, 3 değerlerini koyduk ve böylece en üstte 3, ortada 2, en altta ise 1 değeri bulunmuş oldu. Daha sonra stackin boş olup olmadığını kontrol ettik. Peek metodu en üstteki elemanı döndürür. Pop metodu peek metodu ile aynı işlevi görür; fakat farkı elemanı stackten çıkarmasıdır. Yani peek ile yapıda değişme olmaz, pop ile eleman çıkartılır. Search metodu aranılan elemanın, en üst posizyona olan uzaklığını verir. Daha sonra yapıdan tüm elemanları çıkartıp tekrar boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Umarım çalışmalarınızda size faydalı olur.

Bol Java’ lı günler dileğiyle…

Categories:

2 Responses

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir