Java ile beraber Oracle konusunda da yavaş yavaş ilerlerken bu yazımda Oracle sayı fonksiyonlarına değinmeye çalışacağım. Sayı fonksiyonlarından en çok kullanılanlara göz atacağız. Çok fazla vakit geçirmeden hemen fonksiyonlara geçelim.

Abs: Mutlak değer alır.

Avg: Değeler kümesi için ortalama değeri bulur.

Bitand: Pozitif iki tam sayının bit and işlemini alır.

Ceil: Parametre olarak verilen değere eşit ya da ondan büyük en küçük tam sayıyı verir.

Cos: Parametrenin cos değeri döndürülür.

Count: Şartlara uygun olarak satır sayısını döndürür.

Exp: Taban e olacak şekilde üs değeri alır.

Floor: Parametre olarak verilen değere eşit ya da ondan küçük en büyük tam sayıyı veren fonksiyon.

Greatest: Verilen listedeki en büyük değeri döndürür.

Least: Verilen listedeki en küçük değeri döndürür.

Ln: e tabanında logaritma alır.

Max: Verilen sütundaki en büyük değeri alır.

Min: Verilen sütundaki en küçük değeri alır.

Mod: İki parametre alır ve ilk değerin ikinci değere göre modunu alır.

Nvl: İlk parametre null ise ikinci parametreyi döndürür, aksi takdirde ilk parametrenin gerçek değeri döner.

Power: İlk parametrenin ikinci parametre kadar kuvveti alınır.

Remainder: Bölme işleminde kalanı verir.

Round: Verilen değeri ikinci parametreye göre hassasiyetle yuvarlar.

Sign: Verilen değerin işareti ile ilgili 1, 0 veya -1 döndürür.

Sin: Verilen değerin sin değerini döndürür.

Sqrt: Karekök alır.

Sum: Sütun bazında toplamı verir.

Tan: Parametrenin tan değeri döndürülür.

Trunc: Verilen değerin hassasiyete göre kırpılmasını sağlar. Yuvarlamadan farklı olarak direkt olarak değer atılır.

Yukarıda verilen fonksiyonlar zengin Oracle sayı fonksiyonlarından en çok kullanılanlarıdır. Aşağıdaki tabloda örnek kodlar bulunmaktadır. Kodların içinde bulunan hr kullanıcısı ve employees tablosu, Oracle içerisinde bulunan kullanıcı ve tablodur. Örnek sorgulara bakalım.

select abs(-10) from dual;
select avg(salary) from hr.employees;
select bitand(2, 1) from dual;
select ceil(3.4) from dual
select count(DEPARTMENT_ID) from hr.employees;
select exp(1) from dual;
select floor(3.4) from dual;
select greatest(10, 10.1, 10.3, 10.2) from dual;
select least(10, 10.1, 10.3, 10.2) from dual;
select ln(exp(1)) from dual;
select max(salary) from hr.employees;
select min(salary) from hr.employees;
select mod(11, 3) from dual;
select nvl(commission_pct, 0) from hr.employees;
select power(3, 2) from dual;
select remainder(13, 3) from dual;
select round(13.2456, 2) from dual;
select sign(-13) from dual;
select sqrt(9) from dual;
select sum(salary) from hr.employees;
select trunc(13.2456, 2) from dual;

Bol Java’ lı günler dileğiyle…

Categories:

2 Responses

  1. Ciğerim koca internette sen çıktın karşıma. Ayrılamıyoruz 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir